05-825 Grodzisk Maz. ul. Zielony Rynek 2          tel.: 22 755 51 55, 22 755 55 07, fax: 22 755 60 77          e-mail: sp4grodzisk@home.pl

AKTUALNOŚCI

  Strona główna
  Ważne informacje
  Kronika
  Kalendarz
  Plan lekcji

O SZKOLE

  Historia
  Patron
  Symbole szkolne
  Dyrekcja
  Nauczyciele
  Rada rodziców
  Biblioteka
  Świetlica
  Pedagog
  Dokumenty szkolne
  Napisali o nas
  Inne informacje

UCZNIOWIE

  Klasy, wychowawcy
  Samorząd uczniowski
  Rzecznik Praw Ucznia
  Absolwenci
  Nasze sukcesy
  Sprawdzian po klasie 6
  Bezpieczniczek

NAUKA I ZABAWA

  Przedmioty
  Zajęcia pozalekcyjne
  Wycieczki
  Galeria zdjęć

RÓŻNE

  Grodzisk Maz.
  Ciekawe strony
  Wesoła szkoła
  Archiwum
  Podziękowania
  Rozkład jazdy autobusów

POŁOŻENIE

HISTORIA

ZABYTKI

SŁAWNI LUDZIE

Brozych

Chełmoński

Deptuszewski

Łapiński

Teliga

Stefan Deptuszewski urodzil się 2 IX 1912 r. w Jordanowicach (obecnie Grodzisk Maz.), z zawodu ślusarz-kowal, sanitariusz w czasach II wojny światowej; wykonywał prace dokumentacyjne m.in. dla Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, Ministerstwa Kultury i Sztuki. Przez 30 lat pracował w Instytucie Badania Sztuki Ludowej w Warszawie, wysoko ceniąc sobie możliwości doskonalenia zawodowego i artystycznego, jakie zapewniła mu praca dokumentalisty kultury.

Fotografią zainteresował się w 1923 r. Pierwsze zdjęcia wykonał ok. 10 lat później. Jako jeden z pierwszych fotografował zniszczoną działaniami wojennymi Warszawę, czego efektem były prace zaprezentowane na pierwszej autorskiej wystawie "Warszawa w ruinach". Był twórcą i prezesem Oddziału PTFK w Grodzisku Maz. Prowadził Sekcję Fotograficzną grodziskiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuki. Opublikowano ponad 8 tys. jego fotografii. Autor znacznej części fotografii historyczno-archiwalnej przedstawiającej Grodzisk Maz. i jego okolice. Wielokrotnie uczestniczył w studialnych wyjazdach zagranicznych do: Bułgarii, Czechosłowacji, Węgier, Ukrainy, Kaukazu, Nowego Jorku. Znany ze swojej działalności społecznej. Laureat wielu nagród, wyróżnień, medali. Opisany w szwajcarskiej Encyklopedii Fotografii. Wierny czarno-białej fotografii.

Uzyskał tytuł Honorowego Obywatela Grodziska Maz.

Źródło: strona Grodziska Maz.


Strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. Wszystkie prawa zastrzeżone.